sâmbătă, 26 iulie 2008

Ghid oficial de inscriere in Programul Rabla 2008

Ghidul oficial de inscriere in Programul Rabla 2008

Continutul acestui ghid il gasiti mai jos!

PPOCEDURA DE INSCRIERE IN PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL
ETAPA 1:

Dupa publicarea pe pagina de internet a Administratiei Fondului de Mediu, www.afm.ro, a listei cu producatorii validati, persoana fizica trebuie sa aleaga un singur producator la care se va prezenta pentru a solicita o NOTA DE ACCEPTARE.

OBTINEREA NOTEI DE ACCEPTARE REPREZINTA ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

• Nota de acceptare contine o declaratie pe proprie raspundere a persoanei fizice, potrivit careia nu s-a înscris la un alt producator validat;
• Pentru completarea Notei de Acceptare aveti nevoie de certificatul de înmatriculare a autoturismului uzat si de actul de identitate (B.I./C.I.).

IMPORTANT:

• Nota de acceptare are o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii sale fara însa a depasi data de 18 septembrie 2008 pentru prima etapa si 5 decembrie 2008 pentru a doua etapa. Cetateanul pierde dreptul de a participa la program, daca nu depune documentele necesare la producatorul validat în termenul mai sus-mentionat, producatorul validat având dreptul de a redistribui locul vacant altei persoane fizice;
• Notele de acceptare sunt eliberate persoanelor fizice în limita numarului de autoturisme aprobat pentru fiecare producator validat în parte.
ETAPA 2:

Persoana fizica se prezinta cu autoturismul uzat la un operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz (societate abilitata sa preia autoturismele uzate) conform listei publicate pe pagina de internet a AFM.. Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de distrugere a autoturismului uzat:

• actul de identitate a proprietarului/ mostenitorului;
• certificatul de înmatriculare a autoturismului uzat;
• nota de acceptare eliberata de producatorul validat, în original;

Operatorul economic autorizat elibereaza persoanei fizice certificatul de distrugere a autoturismului uzat.

IMPORTANT:

• Nu uitati sa recuperati placutele cu numerele de înmatriculare, întrucât acestea va vor fi necesare în etapa urmatoare;
• Nu uitati sa recuperati nota de acceptare în original;
ETAPA 3:

Persoana fizica trebuie sa obtina câte o copie legalizata dupa certificatul de înmatriculare si certificatul de distrugere a autoturismului uzat, întrucât în etapa urmatoare originalele vor ramâne definitiv la serviciul de înmatriculari.
ETAPA 4:

Persoana fizica se prezinta la serviciul de înmatriculari pe raza caruia este înscris în circulatie autoturismul uzat, în vederea radierii.
Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de radiere:

• cerere de radiere tipizata (de la un birou de copiat acte);
• cartea de identitate a vehiculului, daca aceasta exista;
• fisa de înmatriculare cu viza circumscriptiei financiare;
• certificatul de distrugere a autoturismului uzat, în original (certificatul obtinut de la operatorul economic care a preluat autoturismul uzat);
• trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
• actul de identitate (B.I./C.I.), în original si copie;
• certificatul de înmatriculare, în original;
• placutele cu numere de înmatriculare;
ETAPA 5:

Persoana fizica se prezinta la producatorul validat care i-a eliberat nota de acceptare în Etapa 1, cu urmatoarele documente:

• actul de identitate (B.I./C.I.), în copie;
• certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în copie legalizata
• certificatul de distrugere al autoturismului uzat, în copie legalizata
• certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat, în original
• certificatul de mostenitor, în copie legalizata, daca persoana fizica înscrisa este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, daca este cazul, certificatul de casatorie sau un alt document care atesta schimbarea numelui si/sau al prenumelui, în copie legalizata). Atunci când certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara o declaratie notariala prin care acestia accepta ca un singur comostenitor, nominalizat, sa beneficieze de facilitatile Programului, în original
• nota de acceptare eliberata de producatorul validat, în original

FOARTE IMPORTANT:

Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national, sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea AFM (Administratia Fondului pentru Mediu) si MMDD (Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile).

LISTA OFICIALA a producatorilor validati si numarul de autoturisme alocat fiecarui producator validat în parte, precum si LISTA OFICIALA a operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor uzate, sunt publicate pe pagina de internet a Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro

Autoturismul nou pe care intentionati sa-l achizitionati în cadrul Programului poate fi achitat integral sau în rate. Nu este permisa achizitionarea în sistem leasing.

Au acces la Program, în calitate de cumparatori, numai persoanele fizice, nu si persoanele juridice.

Înscrierea persoanei fizice se face la un singur producator validat, iar la Program se poate participa o singura data si cu un singur autoturism (o persoana nu are dreptul sa achizitioneze mai mult de un autoturism în acest sistem, iar pentru autoturismul nou va preda în schimb un singur autoturism uzat).

Programul nu se aplica retroactiv. Persoana care a achizitionat un autoturism nou înainte de data demararii Programului de stimulare a înnorii Parcului auto national pentru anul 2008, nu va putea beneficia de prima în cuantum de 3.000 lei.

Pentru a putea participa la Program, chiar si dupa demararea oficiala a acestuia, este obligatorie respectarea procedurilor prevazute în Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnorii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 535/2008.

Plata impozitului auto este obligatorie pâna la momentul radierii din evidenta circulatiei (dovada platii impozitului este ceruta la Serviciul de Înmatriculari cu ocazia radierii din evidenta circulatiei – viza financiar pe Fisa de înmatriculare);

Pentru a se evita eventuale litigii (situatia în care cetateanul preda autoturismul spre distrugere si ulterior constata ca nu îndeplineste conditiile legale etc.), cetatenii care intentioneaza sa participe la Program sunt rugati sa respecte conditiile si sa detina documentele enumerate mai jos. În consecinta, recomandam cetatenilor interesati, sa nu întreprinda niciun demers înainte de a verifica daca îndeplinesc în integralitate conditiile impuse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 si daca au la dispozitie toate documentele solicitate, inclusiv suportul financiar.

Suma de 3.000 lei nu va fi încasata în mod direct de catre persoana care achizitioneaza autoturismul. Aceasta se vireaza de catre AFM în contul de trezorerie al producatorului validat care comercializeaza autoturismul, scazându-se din pretul de achizitie.


CONDITII DE PARTICIPARE LA PROGRAM

1) Pentru persoana fizica:

• sa fie proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat;
• a sa aiba domiciliul sau resedinta în România;
• sa se înscrie la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou, dupa publicarea listei producatorilor validati;
• sa urmeze procedura descrisa mai sus;

2) Pentru autoturismul uzat:

• sa fie înmatriculat în România;
• sa contina cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
• sa fie functional;
• sa aiba o vechime mai mare sau egala cu 12 ani de la anul fabricatiei;

Documentele pe care trebuie sa le prezentati producatorului validat, pentru a beneficia de prima în cuantum de 3.000 lei:

• actul de identitate (B.I./C.I.), în copie;
• certificatul de înmatriculare a autoturismului uzat, în copie legalizata;
• certificatul de distrugere a autoturismului uzat, în copie legalizata;
• certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat, în original;
• certificatul de mostenitor, în copie legalizata, daca persoana fizica înscrisa este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, daca este cazul, certificatul de casatorie sau un alt document care atesta schimbarea numelui si/sau al prenumelui, în copie legalizata). Atunci când certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara o declaratie notariala prin care acestia accepta ca un singur comostenitor, nominalizat, sa beneficieze de facilitatile Programului, în original;
• nota de acceptare eliberata de producatorul validat, în original;

2 comentarii:

MariuS spunea...

Ti-am dat cateva click-uri pe google ads. Spr ca ti-am fost de ajutor :)

Anonim spunea...

It ?is impossible.

Focus Auto - Revista auto online